Våra medarbetare i Luleå förklarar hur länge en relining håller

En relining ersätter inte ett framtida stambyte men kan förlänga livslängden på det befintliga avloppssystemet med upp till 50 år. Det gör att du kan skjuta på ett kostsamt stambyte en bra bit i framtiden. Här kan du läsa mer om hur en relining i Luleå fungerar.

Behöver du utföra en avloppsrenovering i Norrbotten är relining ett bra alternativ jämfört med det mer kostsamma stambytet. Det finns massor av andra fördelar med relining framför ett stambyte. Dock kan inte en relining ersätta ett framtida stambyte utan förr eller senare så kommer du att behöva utföra ett stambyte. Med hjälp av en relining kan du skjuta på ett kostsamt stambyte en bra bit framåt i tiden. Vill du få mer information om relining i Luleå eller boka en avloppsfilmning av ditt avloppssystem kan du kontakta oss på S-pipe AB som är ett auktoriserat företag specialiserat på avloppshantering.

 

Hur fungerar en relining i Luleå

Relining är en metod för att täta befintliga avloppsrör genom att lägga in en plastmassa som man sedan formar till ett nytt plaströr med hjälp av tryckluft. Det nya plaströret får minst samma hållfasthet som det ursprungliga avloppsröret och blir helt tätt tack vare att det inte finns några skarvar. Med en relining i Luleå eller i din lokala ort kan man förlänga avloppssystemets livslängd med upp till 50 år.

 

Att genomföra en relining

Att genomföra en relining är en smidig process som inte kräver att man öppnar upp golv eller väggar i bostaden. Att utföra själva arbetet tar cirka 2-3 dagar för en bostad och under tiden kan de som bor i bostaden bo kvar, till skillnad mot ett stambyte som kan ta månader att slutföra och tvingar boende att omlokalisera under processen. Det går att utföra en relining i de flesta fall men ibland krävs det att man utför ett stambyte, exempelvis om rören är så pass skadade att det inte går att lägga ett nytt rör i det gamla avloppsröret. Det kan också finnas andra skäl till att man hellre ska välja ett stambyte som exempelvis då det är dags att ändå renovera kök och badrum.

 

Vi kan åta oss din relining i Luleå

S-pipe AB är ett företag som är auktoriserat inom relining och som har certifierade medarbetare som utför tjänster åt företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Det innebär att vi utför arbetet enligt gällande branschregler och därmed med ett tillfredställande resultat. Om du vill få hjälp med din relining i Norrbotten kan du kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök för fri konsultation kring din avloppsrenovering. Du kan också boka tid för att genomföra en avloppsfilmning så att vi kan inspektera dina befintliga avloppsrör. 

Kontakta oss för fri konsultation!

Om du har slitna eller krånglande avloppssystem och behöver utföra en relining i Norrbotten kan du boka ett kostnadsfritt möte så att vi kan inspektera dina avloppsrör, utan några förpliktelser.