Relining eller stambyte i Luleå? Så väljer du rätt!

Alla fastigheter behöver förr eller senare utföra ett stambyte. Med en relining i Luleå med omnejd kan du dock skjuta på det kostsamma stambytet i upp till 50 år in i framtiden. Här på denna sida kan du läsa mer om stambyte och relining.

Som fastighetsägare är det en hel del underhåll som behöver utföras löpande för att hålla fastigheten i ett bra skick. Stambyte är en av de åtgärder som behöver utföras ungefär vart 50:e år. Ett stambyte är ett stort projekt som innebär att väggar och golv öppnas upp i bostaden vilket sedan kräver en omfattande process att återställa. Det gör att ett stambyte innebär stora kostnader som många därför drar sig många för att utföra.

 

Den moderna lösningen som många hellre väljer att utföra är relining för att därmed skjuta på det kostsamma stambytet en bra bit in i framtiden. Om du vill få hjälp med relining i Luleå kan du kontakta oss på S-pipe AB som är proffs inom området avlopp.

 

Utföra ett stambyte eller relining i Luleå?

I många fall kan man välja att utföra en relining i Luleå istället för ett mer kostsamt stambyte. Det kan dock finnas tillfällen då ett stambyte är nödvändigt om exempelvis rören är tillräckligt skadade för att det inte går att lägga in ett nytt plaströr i de befintliga rören. Ett annat skäl till att man behöver utföra ett stambyte är att man redan tidigare har gjort en relining i Luleå, vilket innebär att det kanske inte finns utrymme kvar att skapa nya rör utan att påverka avloppsrörens flöde.

 

En relining ersätter inte ett stambyte, vilket behöver utföras förr eller senare, men kan förlänga de befintliga avloppsrörens livslängd med upp till 50 år.

 

Så här går en reling i Luleå till

  • Till att börja med behöver man genomföra en avloppsfilmning för att granska förutsättningarna för att kunna utföra en relining.
  • Om förutsättningarna är rätt gör man en avloppsspolning så att rören befrias från beläggningar och blir helt rena.
  • Därefter lägger man in en plastmassa i avloppsrören som sedan fästs på avloppsrörens insida med hjälp av tryckluft. Processen tar endast ett par dagar och under tiden kan de boende bo kvar i bostaden.
  • När de nya plaströren har härdats så gör man på nytt en avloppsfilmning för att granska resultatet. 

 

Kontakta oss för din relining i Luleå

Vill du utföra en relining i Norrbotten kan du kontakta oss på S-pipe AB som är ett auktoriserat företag med certifierade anställda. Vi utför tjänster åt privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i hela Norrbotten. Du kan använda vårt kontaktformulär på hemsidan för att boka ett kostnadsfritt hembesök samt för att erhålla fri konsultation. 

Kontakta oss för fri konsultation!

Om du har slitna eller krånglande avloppssystem och behöver utföra en relining i Norrbotten kan du boka ett kostnadsfritt möte så att vi kan inspektera dina avloppsrör, utan några förpliktelser.