Avloppsspolning

Avloppsspolning

Med en avloppsspolning rensas dina avloppsrör från beläggningar och annat avfall vilket bidrar till att du får ett bättre flöde och därmed minskar riskerna för framtida fuktskador. Vår spolbil i Luleå kan också bistå dig då du fått helt stopp i avloppet så att du snabbt får hjälp och slipper de olägenheter som ett avloppsstopp medför. Vill du få mer information om avloppsspolning i Norrbotten kan du kontakta oss på S-pipe AB som är specialister på avloppsspolning och relining i Norrbotten.

 

Vi utför avloppsspolning i Norrbotten

S-pipe AB är ett auktoriserat företag som har certifierade medarbetare som utför tjänster som bland annat avloppsspolning och relining i Norrbotten med omnejd. Vi har i över 15 års tid hjälpt företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar att få fungerande och täta avloppssystem och dagvattensystem.

 

Att i förebyggande syfte utföra underhåll av dina avloppsrör gör att du minskar riskerna för att det uppstår framtida stopp i avloppet. Detta kan annars leda till stora besvär, framför allt om du driver en verksamhet. Dessutom förlänger ett löpande underhåll livslängden på dina avloppsrör med flera år. 

Kontakta oss för fri konsultation!

Om du har slitna eller krånglande avloppssystem och behöver utföra en relining i Norrbotten kan du boka ett kostnadsfritt möte så att vi kan inspektera dina avloppsrör, utan några förpliktelser.